top of page
  • Foto van schrijverMickey Scherer

Jaarplan 2020, vragen die van een papieren een bewegende tijger maken.

Organisatie naar 2020

Wat je wilt

Je blikt vooruit. Je organisatie is wendbaar en veerkrachtig, klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Je faciliteert een werkomgeving waarin jouw medewerkers hun kwaliteiten optimaal benutten en krachtig zijn in samenwerken.


De status nu

Het Jaarplan 2020 staat op papier. Sommige bedrijven hebben daar al teamplannen aangehangen, anderen (nog) niet. De bedrijven met een lopende beleidscyclus zijn zover dat de eerste persoonlijke medewerkersgesprekken al gepland zijn voor januari.


In die plannen lees ik mooie doelstellingen als onder andere:

- flexibel(er) en wendbaar organiseren op de klantvraag

- meer leveren met minder kosten

- werknemerstevredenheid verhogen

- kwaliteit van dienst of product verbeteren


Dan is de belangrijkste vraag: wat ligt er nu?


In de praktijk zie ik het volgende voorkomen:


Fase: de papieren tijger

De heidagen zijn geweest, er is keihard gewerkt en wat heb je dan?

In het hele proces heeft de focus gelegen op het formuleren van hoofddoelen, realistische smart sub-doelstellingen, strategie en op overeenstemming in het managementteam. In de beste gevallen is er ook een kern strategiegroep gevormd met mensen buiten het managementteam. Die hebben hun 'zegje'gedaan: een adviesgegeven, input geleverd op het proces en op de inhoud.


Dit is de fase van de 'papieren tijger in de lade van het bureau'.


Fase: help, zo krijg ik mijn medewerkers niet mee. Wat nu?

Gefeliciteerd! Als je in deze fase zit, zijn de eerste mooie stappen gezet:

- de stap van bewustwording dat het niet af is, maar het nu pas begint

- de stap dat er een hulpvraag wordt gesteld


Om te starten kun je met elkaar de volgende vragen stellen:

1. Wat verbindt alle plannen met elkaar?

- wat is het DNA van onze organisatie, dat verleden, heden en toekomst met elkaar verbindt?

- Welk beeld komt dan in ons op?


2. Wat verbindt ons aan dit bedrijf?

Om medewerkers te betrekken is herkenbaarheid en verbondenheid noodzakelijk. Dat betekent voor je Jaarplan en de communicatie een check op 4 kenmerken:


kenmerk 1: het is doorleeft

kenmerk 2: het zijn niet enkel containerbegrippen, maar het is van betekenis voorzien ('The why')

kenmerk 3: maak en houdt het levend(ig)

Kenmerk 4: verbindt het aan dat wat medewerkers, klanten en relaties belangrijk vinden in het leven en werk.


3. Wat wordt de eerste (kleine) actie om het Jaarplan een motor te maken om de eerste stap naar de gewenste toekomst te maken?


Fase 3 vervolgstappen in en met de organisatie

We zijn er nog niet en ik kan me voorstellen dat er al vragen zijn: hoe dan? Daarbij helpen mijn samenwerkpartners en ik je graag mee. We hebben dan met elkaar een gratis oriënterend telefonisch gesprek en jij kan daarna rustig beslissen of je met Commick Sense in zee wil.


Wat bij Commick Sense doorleeft is en waar we betekenis aan hechten

Wij ervaren dat door de interventies van Commick Sense, mens en organisatie ruimte en aandacht krijgen om zich verbonden te voelen met werk en zichzelf. Dan krijgen gezamenlijke ambities ruimte om energie te geven. Die energie is nodig om ontwikkelgericht een eerste stap naar de toekomst te maken. Commick Sense geeft een zetje om die beweging in te zetten. Juist daar waar verstarring is of dreigt.

Mijn naam is Mickey Scherer. Ik ben op mijn best als wakkerschudder, vuuraansteker en perspeciefkijker. Zie altijd mogelijkheden om nieuwe vormen van kennis, leiderschap, samenwerking en eigenaarschap in een bedrijf te brengen. Op energieke wijze zet ik samen met jou de eerste stappen naar de gewenste toekomst. Samen, met alle hobbels, bobbels en plezier. En met een helder doel.


We brengen de zichtbare én onzichtbare patronen en de kwaliteiten van en communicatie in team en organisatie in kaart. We stoppen met wat niet van toegevoegde waarde is, voeden wat we willen volhouden en dat wat verbindend werkt en bepalen wat we willen door ontwikkelen. Jouw organisatie plus Commick Sense... samen zorgen we voor beweging en kracht in mens en organisatie!


Ik zie je graag!

Mickey Scherer

06 10908339


Met dank aan:

Mirjam Schram van Mircommunicatie

Appreciative Inquiry methodiek

Boek: Vertrouwen als kompas; werken aan een cultuur van vertrouwen, P.M. Voortman, management impact 2019101 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page