Attachment-geheel.png

Organisatiecoaching & leiderschapsontwikkeling

Van A naar B

"Anders kijken, organiseren & zijn, zonder de eigenheid (DNA) te verliezen."

Je blikt vijf jaar vooruit. Je organisatie is wendbaar en veerkrachtig, klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Je faciliteert een werkomgeving waarin jouw medewerkers hun kwaliteiten optimaal benutten en krachtig zijn in samenwerken.

Wat doet een organisatiecoach?

Als organisatiecoach werk ik zowel vanuit het coachvak als vanuit de bedrijfsvoeringskennis. Een organisatiecoach versterkt mens en organisatie door te werken aan het groter geheel. Je werkt met, voor en door de context binnen en buiten de organisatie. Het gezamenlijk belang van klant, organisatie en teams staat centraal. Het individuele belang is ondergeschikt aan het collectieve belang.

We werken aan identiteit, waarden-vol persoonlijk en professioneel leiderschap en aan eigenaarschap, communicatie en samenwerking in teams.

 

We brengen de zichtbare én onzichtbare patronen, maar ook de kwaliteiten van en communicatie in team en organisatie in kaart. We stoppen met wat niet van toegevoegde waarde is, voeden wat we willen volhouden en bepalen wat we willen door ontwikkelen. Jouw organisatie plus Commick Sense... samen zorgen we voor vitaliteit en kracht in mens en organisatie!

 

De aandacht, ruimte, humor en acties van Commick Sense geven een zet aan de beweging de gewenste kant op.

 

Hoe organisatiecoaching eruit kan zien met Commick Sense

  1. Gezamenlijk beeld, ambitie en doelstelling(en) formuleren.

  2. Bijpassende identiteit, strategie en doelstellingen ontwikkelen.

  3. Op maat gemaakt leiderschapsontwikkelingsprogramma.

  4. Het stimuleren van samenwerking- en communicatievormen in en tussen teams.

  5. Het naar boven halen van talent/ ambassadeurs in de organisatie

>Home